belagavi news

lcds-Belagavi-news

33 SKATERS OF SELECTED FOR NATIONALS

Photo of author

Belgaum District Roller Skating Association is proud to inform you that 33 skaters are selected in the Karnataka Team for 52nd National Roller, Inline Hockey and Free Style Championships. The above championship is being held at Ameya Classic Club, Yashwantnagar, Virar, Mumbai from 21st to 30th January 2015. The above championship is organized by Roller Skating Federation of India. state 2014

ROLLER HOCKEY

Sub Junior Boys

Aditya Patil, Maneet Patil and Abhishek Navale

Sub Junior Girls

Ayyan Sayyad

INLINE HOCKEY

Senior Men

Manjunath Mandolkar, Ashish Bhandari, Prakash Patil, Mahesh Desai, Amit Sharma, Vishal Sharma, Srinivas Jadhav, M.D. Siddhiq, Rakesh Govinkop, Manish Sharma.

Senior Women

Gautami Ashtekar, Ridhima Shinde, Sanjana Rabb, Veena Masekar, Rutuja Hande, Bahgyashree Patil, Yojan Sambhuche, Rutvika Singh.

Junior Girls

Samrudhi Gundkal, Vinaya Rajgolkar, Kavya Reshmi, Nischita Mahantashettar, Rutu Chandargimath, Radhika Mallapur, Shefali Kanade.

Free Style

Senior Men

Vishal Sharma – Speed Salom

Bharat Patil- Speed Salom and Classical Free Style

Junior Boys

Pratik Reddy – Speed Salom

Rohan Kokane – Speed Salom

Rutvik Reddy – Classical Free Style

Abhishek Navale – Classical Free Style

Junior Girls

Samrdhi Gundkal – Speed Salom

1 thought on “33 SKATERS OF SELECTED FOR NATIONALS”

Leave a Comment